Klik hier voor nadere informatie
of om u aan te melden

Periodieke schenking

Omdat Stichting 'kLEEF! een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, kunt u als particulier deze schenking opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomstenbelasting.

Voor bedrijven gelden andere fiscale voorwaarden.

Periodiek schenken is voor particulieren fiscaal gezien een aantrekkelijke manier van schenken. In tegenstelling tot een éénmalige schenking is een periodieke schenking door particulieren volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Bij een periodieke schenking verbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan het geven van een vast bedrag per jaar. Afhankelijk van het voor u geldende tarief voor de inkomstenbelasting, kunt u tot 52% terugkrijgen van uw schenking aan Stichting 'kLEEF!.

Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke gift aan een goed doel vastleggen. In het nieuwe belastingplan 2014 is een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende. U kunt een overeenkomst van periodieke gift invullen en sturen naar Stichting ‘kLEEF! , antwoordnummer 1218, 7300 VB Apeldoorn.

Als u een overeenkomst van periodieke schenking tekent, houdt u er dan wel rekening mee dat de belastingdienst vereist dat het totale jaarbedrag na het aangaan van de overeenkomst moet zijn overgemaakt.

Tevens kunt u, als u dat gemakkelijk vindt, een betalingsvolmacht invullen en eveneens sturen naar Stichting ‘kLEEF! , antwoordnummer 1218, 7300 VB Apeldoorn.

Voorbeeld periodieke schenking van € 100,00 per jaar aan de Club van 100:
De heer De Jong en Stichting ‘kLEEF! hebben samen een overeenkomst van periodieke gift in geld getekend. Het jaarlijks te schenken bedrag bedraagt € 100,-- per jaar. Na 5 jaar heeft hij in totaal € 500,-- geschonken die hij volledig af heeft mogen trekken van zijn inkomen.Als hij in de 42% schijf van de inkomstenbelasting valt, heeft hij gedurende deze 5 jaar
€ 210,00 teruggekregen. Voor zijn schenking van € 500,-- heeft hij netto dus slechts € 290,-- betaald ofwel netto € 58,-- per jaar.
Zou hij in de 52% schijf vallen, dan bedraagt het belastingvoordeel zelfs € 260,-- waardoor hij slechts € 240,-- netto heeft betaald ofwel netto € 48,-- per jaar.
Een periodieke schenking komt te vervallen bij overlijden van de schenker. Deze schenking gaat dus niet over op de erfgenamen. Wilt u meer weten over schenken aan Stichting 'kLEEF!, neem dan contact op met ons.
Nog een voorbeeld periodieke schenking:
De heer De Jong en Stichting ‘kLEEF! hebben samen een overeenkomst van periodieke gift in geld getekend. Het jaarlijks te schenken bedrag bedraagt € 500,-- per jaar. Na 5 jaar heeft hij in totaal € 2.500,- geschonken die hij volledig af heeft mogen trekken van zijn inkomen. Als hij in de 42% schijf van de inkomstenbelasting valt, heeft hij gedurende deze 5 jaar € 1.050,- teruggekregen. Voor zijn schenking van € 2.500,- heeft hij netto dus slechts € 1.450,- betaald. Zou hij in de 52% schijf vallen, dan bedraagt het belastingvoordeel zelfs € 1.300,-, waardoor hij slechts € 1.200,- netto heeft betaald. Een periodieke schenking komt te vervallen bij overlijden van de schenker. Deze schenking gaat dus niet over op de erfgenamen. Wilt u meer weten over schenken aan Stichting 'kLEEF!, neem dan contact op met ons.

Wijziging wet- en regelgeving voorbehouden.