Klik hier voor nadere informatie
of om u aan te melden

Zabawas zegt ook dit jaar een bijdrage toe ter ondersteuning van ons Inloophuis.zabawas logo

Ten behoeve van onze gasten met kanker, en hun naasten en nabestaanden, is een goedwerkende ventilatie in ons inloophuis van groot belang.
Daarnaast zorgt corona voor veel extra kosten. Hiervoor en voor de ventilatie kosten heeft Zabawas een bedrag van € 2.000,- toegezegd. kLEEF! is hier ontzettend blij mee.