Klik hier voor nadere informatie
of om u aan te melden

Eenmalige schenking

Omdat Stichting 'kLEEF! een Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) is, kunt u als particulier deze schenking opvoeren als aftrekpost bij de berekening van uw inkomstenbelasting. Er is echter een drempel en er is een maximumgrens aan wat u fiscaal mag aftrekken.

Voor bedrijven gelden andere ficale voorwaarden.

Eenmalige schenking door particulieren.
Bij een éénmalige schenking gelden de volgende regels. U neemt alle schenkingen aan erkende goede doelen tezamen. Wanneer het totaal van deze schenkingen meer bedraagt dan de drempel van 1% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van de persoongebonden aftrekposten, met een minimum van 60 euro dan kunt u alles wat deze grens te boven gaat als aftrekpost opvoeren.
Er is echter een maximumgrens van 10% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Voorbeeld eenmalige schenking:
De heer De Jong besluit om een eenmalige schenking te doen aan Stichting 'kLEEF! van
€ 1.000,-. Zijn verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek bedraagt
€ 36.000 per jaar. De schenking komt hiermee boven de 1% drempel uit. Daardoor komt de heer De Jong in aanmerking voor de schenkingsaftrek. Hij kan nu € 640,- aftrekken (€ 1.000 minus € 360,- (drempel van 1%). Omdat de heer De Jong in de 42%-schijf van de inkomstenbelasting valt, krijgt hij € 269,- terug van de belasting.

Een éénmalige schenking kunt u doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL51 ABNA 0595 2561 47 ten name van Stichting 'KLEEF! te Apeldoorn.

Wilt u meer weten over schenken aan Stichting 'kLEEF!, neem dan contact op met ons.

Wijziging wet- en regelgeving voorbehouden

Voor bedrijven gelden andere fiscale voorwaarden.