Kerstsluiting 2018

Woensdag 19 december is de laatste dag van 2018 dat ons inloophuis geopend is. Wij verwelkomen u weer graag op donderdag 3 januari 2019. Klik hier voor onze reguliere openingstijden vanaf die dag.

Doneren

Het voortbestaan van Stichting 'kLEEF! is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het doel van onze Stichting op een meer structurele wijze gesteund kan worden door bijvoorbeeld jaarlijks een vast bedrag over te maken (periodieke schenking) of door de Stichting 'kLEEF! op te nemen in een testament, bijvoorbeeld met een legaat. Over deze vormen van financiële ondersteuning is op deze website uitgebreide informatie te vinden. Ook geven we u met voorbeelden een overzicht van de fiscale consequenties.

Stichting ‘kLEEF! is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling. Stichting ‘kLEEF! betaalt daarom over ontvangen giften en legaten geen schenk- of erfbelasting. Giften aan Stichting ‘kLEEF! komen bij de donateurs in aanmerking voor belastingaftrek.

Voor donaties IBAN nr. NL 51 ABNA 0595 2561 47 t.n.v. Stichting ‘kLEEF!

Overmaken voor de Club van 100 op IBAN nr. NL 68 ABNA 0421 7796 83