Kerstsluiting Stichting ‘kLEEF!

Woensdag 20 december is de laatste dag van 2017 dat ons inloophuis geopend is. Wij verwelkomen u weer graag op donderdag 4 januari 2018! Klik hier voor onze openingstijden

Bestuur

Het bestuur van Stichting 'kLEEF! bestaat uit de volgende personen:

  • Paul (A.G.) Bosman, voorzitter
  • Martin (W.) Buiting, penningmeester
  • Willem (D.W.) van Toorn
  • Lies Mulderij-de Vries, secretaris
  • Zwannet Houwing, notulist
  • Wim (H) Bouma

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele vergoeding noch vacatiegelden.

De directeur en coordinator zijn in loondienst van de Stichting ‘kLEEF!.

Zij worden gehonoreerd volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening