Kerstsluiting Stichting ‘kLEEF!

Woensdag 20 december is de laatste dag van 2017 dat ons inloophuis geopend is. Wij verwelkomen u weer graag op donderdag 4 januari 2018! Klik hier voor onze openingstijden

Onze jaarlijkse collecte heeft het mooie bedrag van € 12.710 opgebracht.

Vele enthousiaste collectanten zijn weer met onze bussen de straat op gegaan. Zij gingen de wijk in, collecteerden in de binnenstad of gingen met de collectebus rond tijdens het Grand Defilé aan de Loolaan.

Veel dank aan alle collectanten en wat fijn dat zo velen ons inloophuis willen ondersteunen.