Onze jaarlijkse collecte heeft het mooie bedrag van € 12.710 opgebracht.

Vele enthousiaste collectanten zijn weer met onze bussen de straat op gegaan. Zij gingen de wijk in, collecteerden in de binnenstad of gingen met de collectebus rond tijdens het Grand Defilé aan de Loolaan.

Veel dank aan alle collectanten en wat fijn dat zo velen ons inloophuis willen ondersteunen.