Home >

Nieuwe activiteiten:

Meer informatie over de verschillende activiteiten, de docenten en de kosten, vindt u  onder de knop "Activiteiten".

Hier vindt u het programma voor maart.


DOOR BEWEGEN STEVIG OP JE VOETEN

WOENSDAG 11 MAART 12.00 UUR: VOORJAARSLUNCH

‘k LEEF! RUN PALEIS HET LOO

START ZINGEN BIJ kLEEF

INLOOPOCHTEND VOOR VROUWEN MET BORSTKANKER

Contactgegevens
Vosselmanstraat 4,
7311 CL Apeldoorn
Telefoonnummer 055 - 576 26 76
E-mail: info@stichtingkleef.nl
Voor donaties
Bankrekeningnummer
NL51 ABNA 0595 2561 47
ten name van
Stichting 'kLEEF! Apeldoorn